Judith olde Heuvel

Technisch Geneeskundige, gestart augustus 2017, promotiedatum 26 maart 2021, promotor prof. Cornelis H. Slump (Universiteit Twente), copromotoren dr. Marcel P.M. Stokkel, dr. Linda J. de Wit – van der Veen (Antoni van Leeuwenhoek)

Bij patiënten met prostaatkanker die prostaatoperatie ondergaan, is er een kans dat na de operatie een positieve snijrand (tumorcellen in de snijrand) wordt gevonden door de patholoog. Idealiter zie je dit al tijdens de operatie, zodat je eventueel extra weefsel kan wegnemen. Met behulp van een prostaatkanker-specifieke radioactieve tracer (68Gallium-PSMA) in combinatie met een nieuwe techniek, Cerenkov Luminescence Imaging, willen we onderzoeken of het mogelijk is om tijdens de operatie al te kunnen ‘zien’ of er nog tumorcellen in de snijrand zitten.

Publicaties:

olde Heuvel J, de Wit-van der Veen BJ, van der Poel HG, Bekers EM, Grootendorst MR, Vyas KN, Slump CH, Stokkel MPM. 68Ga-PSMA Cerenkov luminescence imaging in primary prostate cancer: first-in-man series. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Oct;47(11):2624-2632.

Meer weten? klik hier

olde Heuvel J, de Wit-van der Veen BJ, Vyas, KN et al. Performance evaluation of Cerenkov luminescence imaging: a comparison of 68Ga with 18F. EJNMMI Phys 6, 17 (2019).

Meer weten? klik hier