Rosemarijn Ettema

Mijn naam is Rosemarijn Ettema en ik ben op 1 april 2023 gestart als arts-onderzoeker bij de afdeling Urologie in het Amsterdam UMC en het UMC Utrecht. Mijn onderzoek richt zich op prostaatkanker en PSMA PET/CT.  Meer specifiek is mijn promotietraject gericht op zowel patiënten met lokaal prostaatkanker als patiënten met uitgezaaid prostaatkanker waarbij we onderzoeken of we met behulp van de karakteristieken op de PSMA PET/CT de oncologische uitkomsten, zoals biochemische progressie en/of castratie-resistentie, beter kunnen voorspellen. Ook onderzoek ik de klinische toepasbaarheid van lutetium-PSMA therapie bij patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker maar ook als neoadjuvante behandeling voor een curatieve operatie.

(Co)promotoren: dr. A.N. Vis, dr. D. Oprea-Lager, dr. R.C.N. van den Bergh, prof. dr. M.G.E.H. Lam.