Suzanne van der Gaag

Ik ben wellicht een wat vreemde eend in de bijt, aangezien ik geen arts-onderzoeker ben, maar een ziekenhuisapotheker-onderzoeker. Vanuit mijn farmacologische blik hoop ik vanuit een ander perspectief een bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisatie van PSMA-radioligand therapie. In januari 2022 ben ik begonnen om hiervoor alle literatuur in kaart te brengen en vanuit een review van literatuur tot aanbevelingen te komen voor toekomstig onderzoek ter optimalisatie van PSMA-radioligand therapie. Deze review is inmiddels gepubliceerd en een mooie start van mijn promotietraject. Mijn onderzoek richt zich aan de ene kant op het modelmatig proberen te voorspellen van therapie-effecten op basis van de diagnostische scan en aan de andere kant op individualisatie van therapie (dosisoptimalisatie, doelmatige en bewuste inzet van co-medicatie en voorkomen van bijwerkingen). Ik hoop mijn promotieonderzoek, onder leiding van Harry Hendrikse, Daniela Oprea-Lager, Imke Bartelink en André Vis, af te ronden eind 2025.

Publicaties:

van der Gaag S, Bartelink IH, Vis AN, Burchell GL, Oprea-Lager DE, Hendrikse H. Pharmacological Optimization of PSMA-Based Radioligand Therapy. Biomedicines 2022 Nov 23;10(12):3020. Doi:10.3390/biomedicines10123020. PMID: 36551776. PMCID: PMC9775864.