Lessen uit het prostaatkankernetwerk

20 jun. 2023 11:00

Op 15-juni 2023 vond het minisymposium over het prostaatkankernetwerk in de Amsterdamse regio plaats in het VUMC. In vogelvlucht werd de wording en voortgang van het PKNW besproken waarbij zowel betrokkenen vanaf het eerste uur als een aantal sprekers van buiten aan het woord kwamen. In de vorm van korte pitches gaf ieder haar of zijn visie op het samenwerkingsproces.

Mark Kramer, raad van bestuur AUMC en vanaf het begin betrokken bij de onderhandelingen rond PKNW gaf de aftrap. Kort vatte hij samen hoe door stimulans van zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en de noodzaak tot innovatie van zorgpaden sinds 2017 is gewerkt aan de opbouw van de samenwerking. Multidisciplinariteit en de integratie van onderwijs zijn nog wensen voor de nabije toekomst. Zijn visie: de uitwisseling van zorgpersoneel tussen de deelnemende partnerinstituten kan leiden tot nog verdere samenwerking en de maximale ontplooiing en inzet van de staf.

PKNW Ymke
Ymke Fokma, lid raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, vulde aan dat met de plannen in het Integrale Zorg Accoord het hoofd geboden kan worden voor de te verwachten groei in patiëntenstroom. Hierbij is een multidisciplinaire aanpak belangrijk en kan het PKNW dienen als template voor andere netwerken.

De niet-academische zorg werd vertegenwoordigd door Anoesjka Claessen, lid van het PKNW-dagelijks bestuur. De niet-academische zorg ziet de grootste uro-oncologische patientenstroom zo stelde dr. Claessen. Er is daarom grote behoefte aan laagdrempelig overleg over patientenproblematiek, een uniforme werkwijze en een makkelijk verwijspatroon binnen het netwerk. Ontwikkeling van ICT-mogelijkheden, zoals apps en het gebruik van SIILO zijn hele praktische voorbeelden.

Vanuit het Anserprostaatnetwerk in de regio Rotterdam lichtte Chris Bangma, hoogleraar Urologie, zijn visie op wetenschap in een netwerk toe. Hierbij onderscheidde hij verschillende vormen van onderzoek die allen in een netwerk vorm kunnen krijgen. Er dient gewaakt voor nauwkeurige (surrogaat)uitkomst registratie bij alle vormen. Als voorbeeld van een succesvolle implementatie noemde hij onder meer de kostenbesparing in diagnostiek die de ERSPC-risicowijzer binnen een netwerk kan bieden.

Martijn van Schaik, manager strategische samenwerking AVL refereerde naar de film back-to-the-future in hoe zijn inzet binnen PKNW hem geleerd heeft toekomstige samenwerkingen in de regio vorm te geven. Belangrijk dat de zorgmedewerkers primair werken aan onderling vertrouwen en de inhoud leidende laten zijn waarbij focus op kwaliteit ondersteunt door kennissessies en betrokkenheid onmisbaar zijn.

Als directe collega van Hans Veerman gaf Marias Hagens een aantal voorbeelden van hoe via de kritische blik van Ernst Codman het hup-en-spoke model van PKNW hem mogelijkheden biedt om de kwaliteit van diagnostiek binnen PKNW  tussen centra te vergelijken en terug te geven aan de betrokken instituten.

Andre Bergman lichtte de eerste stappen van de medisch oncologen op de weg naar samenwerking binnen het PKWN toe. Vooral aspecten als afstemmen van protocollen, delen van informatie over onderzoek zijn toe nu toe aan de orde. Zaken als biobanking van patientenmateriaal of delen van patientenstromen staan nog op de agenda voor de toekomst.

Het minisymposium werk afgesloten met de visie van de patientenvereniging de Prostaatkanker stichting (PKS) verwoord door hun voorzitter Kees van den Berg. De PKS zal binnenkort de data presenteren van een groot patienten panel over de behoeften die er leven bij patienten over de werkwijzen van de nu in nederland bestaande netwerken op prostaatkanker gebied. Vroegdiagnostiek naar prostaatkanker en met name de rol van de huisarts samen met de uroloog hierbij kunnen een belangrijke aanvulling zijn voor de activiteiten binnen PKNW.

Na het minisymposium verdedigde Hans Veerman met verve zijn proefschrift: Improving the surgical care of prostate cancer patients through reflection on clinical data.